Värdebaserad vård

I den nya tematiska organisationen bygger vi verksamheten utifrån patientens resa genom vården, skapar tydliga patientflöden och mäter vilket värde vi tillför patienten.

Sjukhuset ska arbeta med värdebaserad vård med patientmedverkan. Med värdebaserad vård styrs vården i större utsträckning på de utfall och resultat som skapar mest värde för patienten. I den nya tematiska organisationen kommer vi att mäta och följa upp de utfallsmått som är relevanta för patienten och patienter medverkar till att ta fram dessa mått. Modellen för värdebaserad vård utvecklas så att den passar Karolinska.

Se film om värdebaserad vård