Karolinska Centrum för Cellterapi

Karolinska Centrum för Cellterapi (KCC) är en core facilitet vars funktion är att underlätta utvecklingen av nya behandlingar med avancerade terapiläkemedel (ATMP) och celler för transplantation.

Patienten först

Vill du behandla patienter med avancerade terapiläkemedel eller celler för transplantation inom en klinisk studie eller under sjukhusundantaget på Karolinska Universitetssjukhuset? Då ska du ta kontakt med oss på KCC (E-post Single Entry Point) och fylla i en Begäran om Yttrande med produktinformation till prioriteringsrådet vid KCC.

Hur kan vi hjälpa dig?

KCC är en del av Karolinska Universitetssjukhuset och samarbetar med Karolinska Institutet. Vi erbjuder tjänster till sjukhus, universitet och bioteknikföretag i Sverige och andra europeiska länder. Inom KCC finns en produktionsenhet, Vecura, som har tillstånd från Läkemedelsverket för tillverkning av avancerade terapiläkemedel för kliniskt bruk och vävnadsinrättningstillstånd från både Läkemedelsverket och Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Läs mer om Vecura här.

Verksamhetsområden:

 • Produktion (renrum)
 • Processvalidering
 • Kvalitetsanalys
 • Dokumentation
 • Regulatoriska frågor
Flödesschema över vår organisation och arbetsprocess

Forskare, kliniker och industriföretag kan via KCCs "Single Entry Point" få vägledning i processen från forskningsprodukt till kvalitetssäkrad produkt för klinisk prövning eller behandling under sjukhusundantaget.

Prioriteringsrådet står i nära förbindelse med Single Entry Point och utvärderar och prioriterar projekten inom KCC.

Prioriteringsrådet

Klicka här för att läsa mer om prioriteringsrådet och vilken information som efterfrågas vid Begäran om Yttrande från prioriteringsrådet.

Sammanträdesdatum för prioriteringsrådet VT 2018:

 • 22 januari
 • 19 februari
 • 19 mars
 • 16 april
 • 7 maj
 • 11 juni

Vad är avancerade terapiläkemedel (ATMP)?

Avancerade terapiläkemedel (eng. Advanced Therapy Medicinal Products – ATMP), baseras på celler, vävnader eller gener. De delas in i somatiska cellterapier, genterapier och vävnadstekniska produkter, samt kombinationsläkemedel som innehåller avancerade terapiläkemedel. Klicka här för mer information.

Informationsmöte om KCC 10 november 2017

Den 10 november 2017 arrangerade KCC ett informationsmöte och vetenskapligt seminarium för att informera om verksamheten och de resurser som finns tillgängliga via KCC. Här kan du läsa mer om seminariet.

Här kan du läsa mer om pågående projekt som bedrivs i samarbete med KCC.

Kontakt:

Allmänna frågor? Maila vår funktionsbrevlåda.

Verksamhetschef: Pontus Blomberg
Besöksadress: Vecura, Novum, plan 3, Hälsovägen 7, Huddinge

Våra medarbetare:

Vi som arbetar på KCC har kompetens inom god tillverkningssed (GMP) och avancerade terapiläkemedel (ATMP).