Karolinska Centrum för Cellterapi

Karolinska Centrum för Cellterapi (KCC) är en core facilitet vars funktion är att underlätta utvecklingen av avancerade terapiläkemedel för nya behandlingar.

KCC är en del av Karolinska Universitetssjukhuset och samarbetar med Karolinska Institutet. Vi erbjuder tjänster till sjukhus, universitet och bioteknikföretag i Sverige och andra europeiska länder.

Verksamhetsområden:

  • Regulatoriska frågor
  • Processvalidering
  • Produktion (renrum)
  • Kvalitetsanalys
  • Dokumentation
Flödesschema över vår organisation och arbetsprocess

Forskare, kliniker och industriföretag kan via KCCs "Single Entry Point" få vägledning i processen från forskningsprodukt till kvalitetssäkrad produkt för klinisk prövning eller behandling under sjukhusundantaget.

Prioriteringsrådet står i nära förbindelse med Single Entry Point och utvärderar, godkänner och prioriterar projekten inom KCC.

Vecura är en produktionsenhet inom KCC, belägen i Novum Forskningspark i Huddinge, som erbjuder expertis inom regulatoriska frågor, renrumsarbete och kvalitetsanalys. Kompetens och resurser finns för att utveckla skräddarsydda produktionsprocesser för de projekt som gått via Single Entry Point och Prioriteringsrådet.

Verksamheten är godkänd av Läkemedelsverket för tillverkning av cellterapiprodukter för klinisk prövning och innehar vävnadsinrättningstillstånd från Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) för hantering av celler och vävnader.

Kontakt:

Allmänna frågor? Maila vår funktionsbrevlåda.

TF Verksamhetschef: Pontus Blomberg
Besöksadress: Vecura, Novum, plan 3, Hälsovägen 7, Huddinge

Våra medarbetare:

Vi som arbetar på KCC har kompetens inom god tillverkningssed (GMP) och avancerade terapier (ATMP).