Karolinska Centrum för Cellterapi

Karolinska Centrum för Cellterapi (KCC) är en core facilitet vars funktion är att underlätta utvecklingen av nya behandlingar med avancerade terapiläkemedel (ATMP) och celler för transplantation.

Patienten först

Vill du behandla patienter med avancerade terapiläkemedel eller celler för transplantation inom en klinisk studie eller under sjukhusundantaget på Karolinska Universitetssjukhuset? Då ska du ta kontakt med oss på KCC (E-post Single Entry Point) och fylla i en ansökan med produktinformation till prioriteringsrådet vid KCC.

Informationsmöte om KCC 10 november

KCC bjuder in till informationsmöte och vetenskapligt seminarium den 10 november kl 9-12 i Birkeaulan på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. För dig som arbetar med celler eller vävnader inom Karolinska är detta ett bra tillfälle för information och nätverkande. Mötet hålls på engelska och är öppet för alla som är intresserade av klinisk behandling med avancerade terapiläkemedel eller celler för transplantation. Anmäl dig genom att skicka ett mail till vår funktionsbrevlåda.

Hur kan vi hjälpa dig?

KCC är en del av Karolinska Universitetssjukhuset och samarbetar med Karolinska Institutet. Vi erbjuder tjänster till sjukhus, universitet och bioteknikföretag i Sverige och andra europeiska länder. Inom KCC finns en produktionsenhet, Vecura, som har tillstånd från Läkemedelsverket för tillverkning av avancerade terapiläkemedel för kliniskt bruk och vävnadsinrättningstillstånd från både Läkemedelsverket och Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Läs mer om Vecura här.

Verksamhetsområden:

  • Produktion (renrum)
  • Processvalidering
  • Kvalitetsanalys
  • Dokumentation
  • Regulatoriska frågor
Flödesschema över vår organisation och arbetsprocess

Forskare, kliniker och industriföretag kan via KCCs "Single Entry Point" få vägledning i processen från forskningsprodukt till kvalitetssäkrad produkt för klinisk prövning eller behandling under sjukhusundantaget.

Prioriteringsrådet står i nära förbindelse med Single Entry Point och utvärderar och prioriterar projekten inom KCC.

Prioriteringsrådet

Klicka här för att läsa mer om prioriteringsrådet och vilken information som efterfrågas i ansökan.

Sammanträdesdatum för prioriteringsrådet 2017:

  • 21 augusti
  • 18 september
  • 16 oktober
  • 20 november
  • 18 december

 

Vad är avancerade terapiläkemedel (ATMP)?

Avancerade terapiläkemedel (eng. Advanced Therapy Medicinal Products – ATMP), baseras på celler, vävnader eller gener. De delas in i somatiska cellterapier, genterapier och vävnadstekniska produkter, samt kombinationsläkemedel som innehåller avancerade terapiläkemedel. Klicka här för mer information.

Kontakt:

Allmänna frågor? Maila vår funktionsbrevlåda.

Verksamhetschef: Pontus Blomberg
Besöksadress: Vecura, Novum, plan 3, Hälsovägen 7, Huddinge

Våra medarbetare:

Vi som arbetar på KCC har kompetens inom god tillverkningssed (GMP) och avancerade terapiläkemedel (ATMP).