Forskning och utbildning

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. Vi verkar för en integrering av vård, forskning och utbildning. Ständigt med patientens bästa i fokus - både för dagens och morgondagens patienter.

I en mix av världar

Som ordförande i Nobelkommittén 2016 och medlem i Kungliga vetenskapsakademien är Anna Wedell en maktfaktor i forskarvärlden. Men hon pratar hellre om hur modern DNA-analys kan rädda patienter från svåra hjärnskador, om varför hon bygger sitt forskarnätverk på tvären och hur patienterna ska få nytta av Big data. Hon är världsledande inom sitt forskningsområde, medfödda endokrina och metabola sjukdomar. Hennes forskargrupp har utvecklat en metod för en snabb och säker diagnostik av alla kända sjukdomar som beror på fel i en enda gen, så kallat monogena. En sådan sjukdom är fenylketonuri, som det första PKU-testet skapades för.

Nyheter

Se äldre nyheter

Webbredaktör: Birgitta Strinnlund