Graviditet och förlossning

Varje familj och födelse är unik. Vi på Karolinska vill möta just era behov och önskemål. Vi ger dig och din partner råd och vägledning under graviditeten och vid start av förlossningen samt eventuell vård av dig eller ert barn efter förlossningen.

Nyföddhetsscreeningen i Sverige 50 år

Det är femtio år sedan Sverige som ett av de första länderna i världen började screena nyfödda barn för allvarliga men behandlingsbara sjukdomar. Det uppmärksammas med ett heldagssymposium som vänder sig till alla intresserade. Runt två tusen barn hittills har haft direkt nytta av att de screenats genom att behandling har kunnat sättas in tidigt. Screeningen "PKU-provet" består av ett enkelt blodprov.

Webbredaktör: Annaklara Martin-Löf