Aktuell innovation

Vård, akademi och näringsliv driver idag över 30 gemensamma innovationsinitiativ med stöd av Innovationsplatsen. Här ryms patienters konkreta erfarenheter, vårdpersonalens specialist­kompetens, forskning i framkant och globala näringslivsaktörer.

Innovationsambassadörer på Karolinska

Nu startar Innovationsplatsens utbildning för medarbetare som vill vara innovationsambassadörer på Karolinska Universitetssjukhuset. Deltagarna lär sig metoder för att jobba systematiskt med innovation – och bygger nätverk över verksamhetsgränserna.

Innovation på Karolinska Universitetssjukhuset

Nyheter från Innovationsplatsen

Webbredaktör: Erika Nydahl