Aktuell innovation

Vård, akademi och näringsliv driver idag över 30 gemensamma innovationsinitiativ med stöd av Innovationsplatsen. Här ryms patienters konkreta erfarenheter, vårdpersonalens specialist­kompetens, forskning i framkant och globala näringslivsaktörer.

Hur kan AI möta kliniska behov?

Välkommen till en diskussion, där kliniska behov prövas mot teknikens möjligheter. Datorer som kan lära sig läsa och skriva – hur kan de skapa värde i vården? Det undersöks i en öppen diskussion om möjligheter med AI (artificiell intelligens), med fokus på Natural language processing (NLP). Klicka på rubriken för att läsa mer. Scrolla nedåt för fler nyheter från Innovationsplatsen.

Innovation på Karolinska Universitetssjukhuset

Nyheter från Innovationsplatsen

Webbredaktör: Erika Nydahl