Aktuell innovation

Vård, akademi och näringsliv driver idag över 30 gemensamma innovationsinitiativ med stöd av Innovationsplatsen. Här ryms patienters konkreta erfarenheter, vårdpersonalens specialist­kompetens, forskning i framkant och globala näringslivsaktörer.

Hon utmanar tankar om problemlösning

Bakom alla problem finns ett grundläggande behov. Och löser man inte det uppstår ofta nya problem. Det är utgångspunkten för Anna Thies, Karolinskas tjänstedesigner, som utmanar tankarna kring problemlösning. Klicka på rubriken om dill du läsa mer om hur Anna hjälper vården att lösa rätt problem. (Vill du se fler nyheter om innovation? Scrolla nedåt).

Innovation på Karolinska Universitetssjukhuset

Nyheter från Innovationsplatsen

Webbredaktör: Erika Nydahl