Aktuell innovation

Vård, akademi och näringsliv driver idag över 30 gemensamma innovationsinitiativ med stöd av Innovationsplatsen. Här ryms patienters konkreta erfarenheter, vårdpersonalens specialist­kompetens, forskning i framkant och globala näringslivsaktörer.

31 augusti: Artificiell Intelligens inom hälsa – en datadriven revolution

Är du nyfiken på Artificiell Intelligens (AI) och dess tillämpningar inom hälsoområdet? Under 2017 anordnar Stockholm Science City och STING en seminarieserie på temat för att visa vad AI kan innebära för dig och din verksamhet. Birgitta Janerot Sjöberg kommer att presentera I-AID, Karolinska Universitetssjukhusets och SLLs satsning för att snabbare införa AI i vården. Målet är säkrare och snabbare diagnostik för att använda vårdens resurser på bästa möjliga sätt och skapa mer jämlik vård. (Klicka på rubriken för att komma till Innovationsplatsens kalendarium).

Innovation på Karolinska Universitetssjukhuset

Nyheter från Innovationsplatsen

Webbredaktör: Erika Nydahl