Innovationspartnerskap

Karolinska Universitetssjukhuset ingår innovationspartnerskap med näringslivet – långsiktiga samarbeten där företag, forskare, vårdpersonal och patienter kontinuerligt förbättrar hälso- och sjukvården tillsammans.

Först i världen att operera ryggrad med 3D-navigering

Karolinska Universitetssjukhuset har som första sjukhus i världen genomfört ryggradsoperationer med hjälp av en ny avancerad 3D-navigationsteknik med lyckat resultat. Den nya tekniken har utvecklats inom ramen för ett samarbetsavtal mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Philips kring innovativ medicinsk teknik.

Aktuella partnerskap

Webbredaktör: Erika Nydahl