Eftermiddagsseminarium

Välkommen till ett eftermiddagsseminarium på temat:

Att visa det som inte syns - Hur kan instruktören göra simulatorn mänsklig?

 

Plats: CAMST, Technology and Health plan 8, Hälsovägen 11C, 141 57 Huddinge.

Tid: Torsdagen den 1 juni kl 14-16:30

Avgift: 100 kr per person. Enkel förtäring ingår.

Frågor:
Annika Karlsson annika.e.karlsson@sll.se 08 585 895 74 
Mats Hedsköld mats.hedskold@sll.se 08 585 822 21