Utveckling och Innovation

Välkommen till Utveckling och Innovation på Karolinska Universitetssjukhuset. Vi arbetar strategiskt med innovation och partnerskap för att skapa bästa möjliga vård för dagens – och morgondagens – patienter.

App för snabbare val av akut behandling vid stroke

En app för att snabbare välja rätt behandling vid stroke utvecklas nu på Karolinska Universitetssjukhuset. För att kunna testa en första prototyp har stroke-teamet på Neurologen iscensatt det akuta skedet med hjälp av en skådespelare. Stroke är ett av tre fokusområden i innovationspartnerskapet kring Bild och Funktion.

Nyheter Utveckling och Innovation

Se äldre nyheter

Webbredaktör: Erika Nydahl