Om Funktion Akut

Inom Funktion Akut arbetar vi för att vara ledande inom akutsjukvård och akut internmedicin. Hos oss finns det möjlighet att utvecklas inom bred akutsjukvård, vara del av arbetet med den första intensivakuten i Sverige samt ingå i ett samarbete med länets nya närakuter.

Den som arbetar inom Funktion Akut kan ta del av akutsjukvårdens hela spektrum, från det mest grundläggande till det mest avancerade.

Vårt arbete inom forskning och utbildning innefattar både medicin och omvårdnad och sker i samråd mellan klinisk personal och forskare/utbildare vid Karolinska Institutet.