Sjukhusledningen

 

Melvin Samsom

Sjukhusdirektör

E-post: Sekreterare - Maria Forsman

Nina Nelson Follin

Direktör Kvalitet och patientsäkerhet

E-post: Sekreterare - Lotta Jähnke

Margareta Fast

Ekonomidirektör

E-post: Sekreterare: Wenche Bäckström

Anna- Karin Samuelson

HR-direktör

E-post: Sekreterare Tina Hjortsberg

Andreas Ringman Uggla

Produktionsdirektör och Operativ chef

E-post: Assistent - Renée Lindberg

Gunnar Gustafsson Wiss

Administrativ direktör

E-post: Sekreterare - Anja Ukkolin

Anne-Charlotte Knutsson

Kommunikationsdirektör

E-post: Assistent - Mårten Nordqvist

Jan-Inge Henter

FoU-direktör

E-post: Sekreterare - AnnaKarin Rasmusson

Anders Jönebratt

IT-direktör, CIO

E-post: Assistent - Moni Christiansen

Andreas Matussek

Funktionschef Karolinska Universitetslaboratoriet

E-post: Sekreterare - Eva Hendig

Göran Gynther

Funktionschef Bild & Funktion

E-post: Sekreterare - Annika Ångman

Harald Blegen

Temachef Cancer

E-post: Sekreterare - Susanne Fryklin

David Konrad

Funktionschef Perioperativ Medicin och Intensivvård

E-post: Jessica Andersson (assistent)

Patrik Rossi

Funktionschef Akut
Tf. temachef Hjärta och Kärl

E-post: Assistent - Nina Eklund Böö

Svante Norgren

Temachef Barn- och Kvinnosjukvård

E-post: Sekreterare - Mia Granlund

Ylva Pernow

Temachef Inflammation & Infektion

Assistent: Kerstin Rydbeck Engvall

Yvonne Haglund Åkerlind

Temachef Trauma och Reparativ medicin

E-post: Sekreterare - Anna-Lena Banh

Åsa Stephansson Dedering

Funktionschef Hälsoprofessioner

Assistent: Maria Sjöholm