Sjukhusledningen

Karolinska Universitetssjukhusets ledningsråd.

 

Melvin Samsom

Sjukhusdirektör

E-post: Sekreterare - Maria Forsman

Nina Nelson Follin

Direktör Kvalitet och patientsäkerhet

E-post: Sekreterare - Lotta Jähnke

Margareta Fast

Ekonomidirektör

E-post: Sekreterare: Wenche Bäckström

Anna- Karin Samuelson

HR-direktör

E-post: Sekreterare Tina Hjortsberg

Andreas Ringman Uggla

Produktionsdirektör och Operativ chef

E-post: Assistent - Renée Lindberg

Gunnar Gustafsson Wiss

Administrativ direktör

E-post: Sekreterare - Anja Ukkolin

Anne-Charlotte Knutsson

Kommunikationsdirektör

E-post: Assistent - Mårten Nordqvist

Jan-Inge Henter

FoU-direktör

E-post: Sekreterare - AnnaKarin Rasmusson

Anders Jönebratt

IT-direktör, CIO

E-post: Assistent - Moni Christiansen

Andreas Matussek

Funktionschef Karolinska Universitetslaboratoriet

E-post: Sekreterare - Eva Hendig

Juhana Hakumäki

Funktionschef Bild och Funktion

E-post: Sekreterare - Monica Lindberg

Harald Blegen

Temachef Cancer

E-post: Sekreterare - Susanne Fryklin

David Konrad

Funktionschef Perioperativ Medicin och Intensivvård

E-post: assistent: Jessica Andersson

Patrik Rossi

Funktionschef Akut

E-post: Assistent - Nina Eklund Böö

Svante Norgren

Temachef Barn- och Kvinnosjukvård

E-post: Sekreterare - Mia Granlund

Ylva Pernow

Temachef Inflammation och Infektion

Assistent: Kerstin Rydbeck Engvall

Yvonne Haglund Åkerlind

Temachef Trauma och Reparativ medicin

E-post: Sekreterare - Anna-Lena Banh

Åsa Stephansson Dedering

Funktionschef Hälsoprofessioner

Assistent: Maria Sjöholm

Miia Kivipelto

Temachef Åldrande

E-post: sekreterare:

Magnus Andersson

Temachef Neuro

e-post: sekreterare Christina Schröder

Anders Ahlsson

Temachef Hjärta och kärl

E-post: Sekreterare -