Karolinska samarbetar med plastindustrin i strävan efter blodpåsar utan PVC och ftalater

Inom ramarna för ett EU-projekt samarbetar Karolinska med fyra europeiska plastbolag - Melitek A/S i Danmark, Wipak Oy i Finland, Primo Profile i Polen samt Haemotronic i Italien för att ta fram blodpåsar bestående av andra plastmaterial än PVC. Projektet drivs av Region Jämtland Härjedalen.

I dagsläget finns inga blodpåsar på marknaden som inte innehåller PVC eller ftalater. Detta samtidigt som vi vet att PVC innehållande mjukgörande ftalater både påverkar vår miljö och vår hälsa negativt.

Vid förbränning av PVC bildas klimatskadande växthusgaser men även dioxiner. Ftalater, så som DEHP, å sin sida bedöms vara potentiellt reproduktionstoxiska med effekter på vår och framtida generationers förmåga att få barn. Därför samarbetar Karolinska med de fyra plastföretagen och Region Jämtland Härjedalen för att ta fram blodpåsar bestående av andra plastmaterial.

Under hösten 2015 har Karolinska påbörjat de första blodtesterna av de nya PVC-fria blodpåsarna. Testerna görs med blod, donerat vid Skanstulls blodcentral i Stockholm, och syftar till att säkerställa lagringsfunktionen hos påsarna.

Karolinska har tidigare testat hållbarhet och funktion hos de nya påsarna med vatten, för att bland annat säkerställa att de tål centrifugering. Ytterligare tester kommer att påbörjas innan jul 2015 på Östersunds sjukhus samt ytterligare fyra sjukhus i Sverige, för att testa att de PVC-fria blodpåsarna tål hanteringen i vården.

Testerna kommer att utvärderas i mars 2016.

PVC free blood bags