Miljöarbetet 2017

Karolinskas miljöarbete står inför ett händelserikt år med ett miljöprogram för perioden 2012-2016 som ska utvärderas och ett nytt miljöpolitiskt program från SLL för perioden 2017-2021 som ska sjösättas. Båda programmen ligger till grund för de fem miljöområden som kommer att vara i fokus under 2017 på Karolinska.

De fem fokusområden som Karolinskas verksamheter kommer att arbeta med under 2017 är:

  • Miljösäkra flyttar
  • Ökat nyttjande av kommunikationsteknologi som kan minska resande och öka tillgängligheten
  • Minska andelen inköpta produkter som innehåller PVC och/eller ftalater
  • Minska användning av engångstextilier
  • Minskning av andelen fluorokinoloner och cefalosporiner av total antibiotika

Under 2017 kommer även det nya miljö- och hållbarhetsprogrammet för perioden 2018-2021 att tas fram.

Broschyr