Miljömål 2012-2016

2012-2016 fokuserar vi på att minska vår miljöpåverkan från läkemedel, kemikalier och varor samt våra utsläpp av klimatpåverkande gaser. Åtta miljömål har fastställts för perioden och miljömålen bryts ner till lokala miljömålsaktiviteter.

Karolinskas Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 följer Stockholms läns landstings miljöpolitiska program - Miljöutmaning 2016.

Miljö- och Hållbarhetsprogrammet syftar till att vi på Karolinska ska genomföra förbättringar inom de områden där vår miljöpåverkan är som störst och där vi har möjlighet att påverka.

Broschyr