Dessa verksamheter har flyttat från N-huset (Thorax) till nya sjukhusbyggnaden

Följande verksamheter har flyttat till nya sjukhusbyggnaden från N-huset (Thorax) den 20 november. I samband med flytten har några verksamheter bytt namn och några har samma benämning som tidigare.

För att besöka verksamheterna i de nya lokalerna anmäler du dig i receptionen i nya sjukhusbyggnaden på Eugeniavägen 23.

Följande verksamheter har bytt namn i samband med flytten:

 • Vårdavdelning Hjärta och Kärl - Hjärtsjukdomar, Hjärt-och lungkirurgi
 • Vårdavdelning Hjärta och Kärl - Hjärtsjukdomar, Hjärtintensivavdelning
 • Mottagning Hjärta och Kärl - Hjärtsjukdomar, Hjärt-och lungkirurgi
 • Dagvård Hjärta och Kärl - Hjärtsjukdomar, Hjärt-och lungkirurgi
 • Fysioterapimottagning Lungmedicin
 • Fysioterapimottagning Hjärta och Kärl (Observera att Fysioterapi, Hjärtrehab i Solna finns kvar i A6:U1)

Ovan nämnda avdelningar och mottagning omfattar tidigare GUCH-mottagningen, Hjärtklinikens vårdavdelning N15, Hjärtklinikens vårdavdelning N25 HIA, Hjärtsviktscentrum , ThoraxKärlmottagningen, Thoraxkirurgisk vårdavdelning N13 , Thoraxkirurgiska mottagningen och Fysioterapimottagning Solna (Lung).

Följande verksamheter har samma benämning som tidigare:

 • Vårdavdelning Lung Allergi
 • Dagvård Lung Allergi
 • PAH-mottagningen
 • Fibrosmottagningen
 • Syrgasmottagningen
 • CPAP och ventilatormottagningen
 • Klinisk fysiologi (fd Fysiologkliniken)
 • Thoraxanestesi
 • Thoraxoperation
 • Thoraxintensivvård