Projektet Nya Karolinska Solna

För att kunna erbjuda en vård som möter framtidens vårdbehov med en ökande och allt äldre befolkning har Stockholms läns landsting tagit fram en Framtidsplan för hälso- och sjukvården.

Möter framtidens vårdbehov

Nya Karolinska Solna-projektet är en viktig del i FHS, planen för Framtidens hälso- och sjukvård, tillsammans med andra stora satsningar på övriga akutsjukhus och på vården i Stockholms län.

Läs mer om Framtidsplanen för hälso- och sjukvården på SLL:s hemsida.

NKS-projektets del i denna är att säkerställa det framtida behovet av högspecialiserad vård.

NKS-projektet är även en viktig hävstång i Karolinska Universitetssjukhusets arbete med att anpassa verksamheten till den framtida vården i Stockholm.

Projektet Nya Karolinska Solna

Nya Karolinska Solna är ett omfattande byggprojekt som startade 2010 och som kommer att pågå till våren 2018.

Stockholms läns landsting informerar om bakgrund, byggprojektet och utrustning/IT på projektet Nya Karolinska Solnas hemsida.

NKS-appen

Besök NKS virtuellt

Gör ett virtuellt besök på det nya sjukhuset. Få en bild av byggnaderna som en 3D-modell och läs om teknisk utrustning och vårdflöden. Här finns appen

Showroom: Utställning om nya Karolinska

I NKS Showroom får besökarna med hjälp av bild, film och en interaktiv modell en inblick i projektet Nya Karolinska Solna. Utställningen har öppet för allmänheten, måndag-fredag, vissa tider och finns på sjukhusområdet Karolinska Solna. Grupper kan också boka besök.

Läs mer om Showroom