Nominera till priset för Genombrott i klinisk forskning

Vi vill genom priset för Genombrott i klinisk forskning uppmärksamma och premiera en framstående klinisk forskare som genom sin forskning starkt bidragit till stor klinisk nytta och förbättrade förutsättningar för våra patienter.

Det kan röra sig om forskning som gör att vi idag:

  • ställer tidigare och säkrare diagnoser
  • räddar liv, förebygger sjukdom,botar sjukdomar
  • har kortare sjukhusvårdtider eller
  • bidrar till mindre lidande och färre komplikationer

En sakkunniggrupp bedömer nomineringarna och föreslår en pristagare. Prissumman uppgår till 50 000 kronor som pristagaren får använda för egen utveckling.

Priset delas ut av landstingets FoU-råd.

Vem kan du nominera?

Den forskare som du vill nominera ska vara anställd och arbetar kliniskt under året inom Stockholms läns landsting eller landstingsfinansierad verksamhet inom Stockholms län.

Genombrottsforskningen ska vara publicerad i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter och är inte begränsad till en viss tidsperiod.

Vem kan nominera?

Du som nominerar ska vara anställd inom Stockholms läns landsting eller landstingsfinansierad verksamhet inom Stockholms län. Du kan inte nominera dig själv till priset.

Nomineringen ska innehålla:

  • Namn, titel, arbetsplats, telefon och mail för både dig som nominerar och den du nominerar.
  • Var inom SLL-finansierad verksamhet den nominerade är kliniskt verksam samt anställningsform.
  • En koncis motivering, i en mening, om varför den nominerade föreslås erhålla priset.
  • En kort beskrivning (högst 1 A4-sida) av det vetenskapliga arbetet samt tillämpningen, det vill säga vad forskningen lett till i den kliniska verksamheten.
  • Ange 5 publikationer kopplade till genombrottet i den kliniska forskningen.

Nästa nomineringsomgång kommer annonseras  under våren 2016.

Jan-Inge Henter och Kristina Gemzell Danielsson
Landstingets FoU-råd

Priset för genombrott i klinisk forskning 2015

Leif Svensson, professor och överläkare, verksamhetsområde Kardiologi, Södersjukhuset tilldelades priset  2015 med motiveringen:

"Genom att under 20 års tid bedriva klinisk forskning av högsta internationella klass inom prehospital akutsjukvård har professor Leif Svensson förändrat omhändertagandet av patienter som drabbats av hjärtstopp, stroke och hjärtinfarkt. Överlevnaden vid hjärtstopp har som ett resultat fyrdubblats och hundratalet fler patienter överlever varje år i Stockholms län".

Den kliniska forskningen spänner över hela behandlingskedjan vid hjärtstopp, allt ifrån vittnet som ringer och larmcentralens insatser till hjärt- och lungräddningen med användning av hjärtstartare och slutligen vidare till mer avancerad vård på sjukhuset.

Priset för Genombrott i klinisk forskning 2014

Annika Lindblom, professor och överläkare, avdelningen för klinisk genetik, Karolinska Universitetssjukhuset tilldelades priset 2014 med motiveringen:

"Hon har i 30 år fokuserat på att förklara ärftlig koloncancer. Genom att kombinera förstklassig molekylär forskning med kliniskt omhänder­tag­ande har hon i det när­maste eliminerat koloncancer som dödsorsak i familjer där hälften tidigare dog
i denna sjukdom."

Läs mer om Annika Lindblom och hennes forskning.