Genombrott i klinisk forskning 2014

Annika Lindblom, professor och överläkare, Klinisk Genetik, har upptäckt en gen som orsakar ärftlig tarmcancer och implementerat denna kunskap i klinisk praxis i form av diagnostik och cancerprevention

Det är för detta arbete som hon nu får priset för "Genombrott i klinisk forskning". Hon blir därmed den första pristagaren av det nyinrättade priset.

- Priset uppmärksammar de bästa delarna i min forskning, som handlar om att hitta familjer med ärftlig cancer och att ta fram kontrollprogram. På 90-talet upptäckte vi en gen för ärftlig tarmcancer, i familjer med Lynch syndrom. Det var ett viktigt steg i arbetet, säger hon.

Annika Lindblom har banat väg för en helt ny syn på behandlingen av ärftlig tarmcancer. Foto: Allan Larsson

Motiveringen till priset är: "Annika Lindblom har i 30 år fokuserat på att förklara ärftlig coloncancer. Genom att kombinera förstklassig molekylär forskning med kliniskt omhändertagande har hon i det närmaste eliminerat coloncancer som dödsorsak i familjer där hälften tidigare dog i denna sjukdom."

Gratulerar till priset, vad tänker du om utmärkelsen?

- Det känns roligt, av flera anledningar. På det här sättet hamnar fokus på patienterna. Forskningen visar att det är viktigt att upptäcka ärftlig cancer tidigt och att erbjuda prevention och rådgivning. Resultaten har betytt mycket för drabbade familjer. Personligen, är det förstås fint att få ett erkännande för allt arbete och en del slit som ligger bakom resultaten.

Läs mer! Annika Lindblom berättar om utvecklingen av behandlingen och forskningen i intervju

En sakkunniggrupp bestående av Kristina Gemzell-Danielsson, Karolinska Universitetssjukhuset, Lars Farde, Stockholms läns sjukvårdsområde, Erik Näslund, Danderyds sjukhus AB, Sari Ponzer, Södersjukhuset AB  och Marie Wickman Chantereau, Karolinska Universitetssjukhuset, har bedömt och prioriterat de inlämnade nomineringarna. Beslutet har fattats av landstingets FoU-råd.

Sakkunniggruppen understryker att "Annika Lindblom har en kliniskt relevant och konsekvent genomförd forskningslinje över lång tid. Pusselbit har lagts till pusselbit och resulterat i utomordentlig klinisk betydelse".