FoU vid nya Karolinska Solna

En helt nytt forskningshus BioClinicum och nya utbildningslokaler på framtida Karolinska Universitetssjukhuset i Solna ger större möjligheter och bättre förutsättningar för den kliniska forskningen och utbildningen.

BioClinicum tas i bruk under andra halvåret 2017 och kommer skapa en central forskningsknutpunkt som samlar över 100 forskargrupper inom ett geografiskt område.

Byggnaden är ansluten till sjukhuset, labora­torie­­kvarteret och Karolinska Institutets blivande forskningshus Biomedicum samt övriga KI Campus.

Allokering

BioClinicum kommer till stor del att innehålla forsk­ningslaboratorier som är designade för att främja samverkan med sjukvården och sam­tidigt understödja interaktion mellan forskar­grupper. Även undervis­nings­lokaler och kliniskt träningscentrum finns koncen­trerade i byggnaden.

Byggnaden har tio våningsplan och forskningslaboratorierna finns på plan fem till tio. Planen ett och två innehåller cyklotron, radio­kemi- och radiofarmakologilaboratorium. På plan tre ligger utbildningslokaler och kliniskt trä­nings­­centrum. Experi­mentell imaging är placerat på plan fyra.

​Driftsätttning och flytt

Driftsättning och flyttplanering är igång och leds gemensamt av Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet. De verksamheter som ska flytta in i det nya forskningshuset får framförallt stöd från två projekt programområde FoU och driftsättningsprojektet.

Programområde FoU hanterar bland annat allokering (placering i byggnaden), utrustningsinköp och framtida flöden i huset. Driftsättningsprojektet har tagit fram en plan kring hur och när själva flytten ska ske. 

Patientnära FoU

Lokaler för forskning och utbildning finns också väl integrerade i den kliniska verk­sam­heten. Patientnära forskning och utbildning förutsätter att patienter deltar på ett eller annat sätt. Programkontoret för nya Karolinska, Karolinska Institutet och verksamheterna har samarbetat tätt sedan 2012 kring vilka utrymmen som är patientnära. FoU behöver till exempel ytor för provtagning, intervjuer, analyser och administration i det nya sjukhuset.

För mer information och frågor kontakta:

Porgramområde FoU:

Linda Lindskog,  operativ projektledare
Anders Ekbom, FoU övergripande proojektledare

KI:s NKS-grupp:
Susanne Maxeem, koordinator.

Driftsättning av forskningshuset

Josefin Lundgren, driftsättningsledare-Karolinska
Daniel Hägerstrand, driftsättningsledare-KI

Forskningshuset vid framtida Karolinska Universitetssjukhuset