Våra medarbetare

Vid KCC finns produktionsansvariga, produktionspersonal och kvalitetsansvarig med kompetens inom god tillverkningssed (GMP) och avancerade terapier (ATMP).

Verksamhetschef (tf)

Pontus Blomberg
E-post: Pontus Blomberg

Single Entry Point

Kristina Kannisto
E-post: Kristina Kannisto eller funktionsbrevlåda

Kvalitetsansvarig

Jenny Enger
E-post: Jenny Enger

Produktionsansvariga

Katrin Markland
E-post: Katrin Markland

Kristina Wikström
E-post: Kristina Wikström

Ulrica Eistrand
E-post: Ulrica Eistrand