Bli försöksperson

Som försöksperson i en klinisk studie bidrar du till att driva forskningen framåt. Vi behöver både friska personers och patienters hjälp att utvärdera läkemedel och behandlingar för att hitta effektivare vårdlösningar. Din insats är betydelsefull för oss.

En klinisk prövning eller studie är en undersökning av effekterna från ett läkemedel eller en behandling. Ibland behövs en patient med den specifika sjukdomen eller skadan för att kunna göra undersökningen och ibland behövs friska personer. Din insats som försöksperson är viktig för att vi ska kunna hitta effektivare vårdlösningar.

De flesta kliniska studier samordnas av Karolinska Trial Alliance. Men vissa av våra verksamheter administrerar sina egna prövningar.

Se studier vi söker försökspersoner till

Tack för att du överväger att delta i kliniska studier!