En person vårdas på akutsjukhus och fortsatt krisstöd hela helgen

Nyhet

Uppdatering fredag 21 april klockan 16.30: En person vårdas fortfarande på akutsjukhus efter attentatet på Drottninggatan. Krisstödstelefonen och krisstödscentrum har öppet hela helgen.

Landstinget fortsätter att arbeta i stabsläge för att noga följa arbetet och snabbt fatta nödvändiga beslut.

På Stockholms läns landstings, SLL:s, hemsida finns mer information med bland annat kontaktuppgifter till kristelefon och krisstödscentrum:

Läs mer på SLL:s hemsida