Fakta om sjukhuset

Karolinska Universitetssjukhuset har 1 600 vårdplatser och omsätter 16,2 miljarder. Mer statistik samt Förvaltningsberättelser hittar du här.

Medarbetare

Här arbetar 15 800 medarbetare inom flera olika yrkesgrupper:

 • 35 procent sjuksköterskor
 • 17 procent undersköterskor
 • 18 procent läkare
 • 8 procent biomedicinska analytiker
 • 8 procent övriga yrkesgrupper
 • 7 procent administrativ personal
 • 3 procent paramedicinsk personal
 • 4 procent medicinska sekreterare

Patientbesök i vården och behandling

 • 105 600 vårdtillfällen per år
 • 1 609 000 patientbesök
 • 6 500 vårdtillfällen av utomläns- eller utlandspatienter
 • 56 200 besök av utomläns eller- utlandspatienter
 • 1 600 vårdplatser

Medarbetare verksamma inom forskning

 • Drygt 2000 medarbetare är aktiva inom forskning
 • 160 professorer/lektorer vid Karolinska Institutet, KI
 • 60 adjungerade professorer/lektorer vid KI
 • 70 adjungerade kliniska adjunkter med anknytning till KI och Röda korsets högskola.
 • 2 540 publicerade vetenskapliga artiklar år 2014

Sjukhusets omsättning

2015  16,8 miljarder
2014  16,2 miljarder
2013  15,7 miljarder
2012  15,3 miljarder
2011  14,7 miljarder
2010  14,2 miljarder

Karolinska Universitetssjukhusets förvaltningsberättelse