Rekrytering till Karolinskas nya tematiska organisation

Karolinska Universitetssjukhuset fortsätter att forma sin nya tematiska organisation, för att möta framtida utmaningar och för att skapa en ny nivå av universitetssjukvård. Vårt uppdrag är att ge universitetssjukvård där vård, forskning och utbildning integreras till nytta för patienten.

Genom en särskild satsning kan vi nu erbjuda dig som sjuksköterska en möjlighet till att utbilda dig till specialistsjuksköterska med bibehållen lön. Satsningen gäller dig som under 2017 och 2018 utbildar dig till specialistsjuksköterska.

Inför vårterminen 2018 rekryterar vi sjuksköterskor som är intresserade av att utbilda sig till specialitsjuksköterska inom nedanstående områden:

• Anestesisjukvård
• Barnmorska
• Barn- och ungdomssjukvård
• Infektionssjukvård
• Intensivvård
• Kirurgisk vård
• Onkologisk vård
• Operationssjukvård
• Vård av äldre

Information om specialistutbildning för sjuksköterskor

Aktuella teman/funktioner vid rekrytering av specialistsjuksköterskor till våren 2018: