Rekrytering till Karolinskas nya tematiska organisation

Karolinska Universitetssjukhuset fortsätter att forma sin nya tematiska organisation, för att möta framtida utmaningar och för att skapa en ny nivå av universitetssjukvård. Vårt uppdrag är att ge universitetssjukvård där vård, forskning och utbildning integreras till nytta för patienten.

I den framväxande tematiska organisationen skapas helt nya chefsroller. Rekrytering av chefer till den nya organisationen pågår under 2016-2017.

Nu har rekryteringsarbetet framförallt fokus på chefsrollerna inom följande teman: Cancer, Inflammation och Infektion, Neuro, Trauma och Reparativ Medicin och Åldrande samt Funktion Karolinska Universitetslabortoriet. Chefsrollerna vi rekryterar är bland annat patientflödeschefer, funktionsenhetschefer, vårdenhetschefer men även laboratorieenhetschefer och ST-chefer.  

Samtidigt pågår även rekryteringar av olika chefsroller till övriga teman och funktioner.

Här kan du läsa mer om rekryteringsprocessen till vår nya organisation.

Den nya organisationen omfattar sju teman och fem funktioner. Under 2016 flyttade delar av verksamheten in i den nya sjukhusbyggnaden i Solna.

Läs mer om teman och funktioner som ingår i vår nya organisation:

Teman:

Funktioner:

Chefsjobb i tematiska organisationen

Vill du vara med och leda framtidens hälso- och sjukvård?