Framtida Karolinska

Karolinska Universitetssjukhuset har ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholms läns landsting. Här tas de svårast sjuka och skadade patienterna om hand. Utvecklingen och förändringarna på Karolinska utgör en central del i en av de största satsningarna på hälso- och sjukvården i Stockholmsområdet. Sjukhuset ska ge universitetssjukvård där vård, forskning och utbildning integreras till nytta för patienten.

Vill du vara med och leda framtidens hälso- och sjukvård?

Karolinska Universitetssjukhuset har påbörjat en omvälvande förändringsresa. Vi ska mäta oss med de bästa i världen i allt från medicinska resultat till patienternas upplevelse av vården. Under 2016-2017 inför vi en ny tematisk organisation där vi arbetar i interdisciplinära team runt patienten. Vi öppnar också vårt nybyggda universitetssjukhus i Solna, som blir ett nav för vård, forskning och utbildning.

Nyheter

Webbredaktör: Susanne Bergqvist