Framtida Karolinska

Karolinska Universitetssjukhuset har ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholms läns landsting. Här tas de svårast sjuka och skadade patienterna om hand. Utvecklingen och förändringarna på Karolinska utgör en central del i en av de största satsningarna på hälso- och sjukvården i Stockholmsområdet. Sjukhuset ska ge universitetssjukvård där vård, forskning och utbildning integreras till nytta för patienten.

Patientens nya vårdresa

Karolinska Universitetssjukhuset bygger en helt ny organisation som utgår från patientens resa genom vården. Den nya organisationen består av medicinska temaområden och funktioner och patientgrupper är byggstenar. Det blir även ett allt större fokus på digitalisering och än mer högspecialiserad vård.

Nyheter