Framtida Karolinska

Karolinska Universitetssjukhuset har ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholms läns landsting. Här tas de svårast sjuka och skadade patienterna om hand. Utvecklingen och förändringarna på Karolinska utgör en central del i en av de största satsningarna på hälso- och sjukvården i Stockholmsområdet. Sjukhuset ska ge universitetssjukvård där vård, forskning och utbildning integreras till nytta för patienten.

Karolinskas nya organisation och arbetssätt

Se en animerad film över Karolinska Universitetssjukhusets nya organisation och arbetssätt.

Nyheter

Webbredaktör: Susanne Bergqvist