Framtida Karolinska

Karolinska Universitetssjukhuset har ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholms läns landsting. Här tas de svårast sjuka och skadade patienterna om hand. Utvecklingen och förändringarna på Karolinska utgör en central del i en av de största satsningarna på hälso- och sjukvården i Stockholmsområdet. Sjukhuset ska ge universitetssjukvård där vård, forskning och utbildning integreras till nytta för patienten.

Vill du leda framtidens hälso- och sjukvård?

Karolinska Universitetssjukhuset fortsätter att forma sin nya tematiska organisation, för att kunna möta framtida utmaningar och för att skapa en ny nivå av universitetssjukvård. I den framväxande tematiska organisationen skapas helt nya chefsroller. Vi söker nu dig som vill vara med och leda Karolinska in i framtiden.

Nyheter