Kliniska prövningsenheten (KPE) Onkologiska kliniken

KPE är en avdelning som genomför alla kliniska prövningar på Onkologiska kliniken. Vi genomför studier från fas 1 (inklusive så kallade First-in-manstudier, studier där ett läkemedel ges för första gången till människa) till fas 4 och rena provtagningsstudier. Vi tillfrågar aktuella patienter till våra studier. Cirka hälften av våra studier initieras av industrin och hälften av av enskilda forskare, så kallade akademiska studier.

Hög kvalitet

KPE har ett kontinuerligt kvalitetsarbete för att upprätthålla krav från myndigheter och enligt god klinisk prövningssed (GCP). KPE har ett väl etablerat samarbete med bland andra röntgen, patologi och laboratorier.

Vi har all typ av utrustning som krävs såsom kylcentrifugar, kylskåp, -20-frys och -80-frysar och webbaserat temperaturloggningsystem. Vi har utarbetade rutiner med alla våra samarbetspartners på röntgen, patologen, fyslab, nuklearmedicin, ögonkliniken och så vidare för att kunna starta studier snabbt och leverera de undersökningar som studierna kräver.

Pågående studier

Listan över pågående studier avser studier som är öppna för inklusion och listan uppdateras kontinuerligt. För mer information kontakta ansvarig prövare för respektive studie.

Organisation

KPE består av ett trettiotal medarbetare. Sektionschef och medicinskt ansvarig är Jeffrey Yachnin. Chefssjuksköterska är Johanna Vernersson.

KPE är uppdelat i tre grupper

Forskningssköterskegruppen

Gruppen omfattar de femtontal forskningssjuksköterskor och provtagningskoordinator som tillsammans med ansvarig prövare praktiskt genomför prövningarna på kliniken.

Fas 1-gruppen

Vår Fas 1-grupp består av två forskningssjuksköterskor. Enheten blev av Läkemedelsverket 2012 certifierad för First-in-man studier och den är placerad på en av våra vårdavdelningar där det finns dygnet runt-bemanning.

CTO-gruppen

Vår CTO-grupp driver multicenterstudier och erbjuder en helhetslösning för akademiska projekt, till exempel protokollskrivning, ansökningar, randomiseringsfunktion, eCRF, studiedatabas, monitorering, datamanagement, farmakovigilance. I gruppen arbetar studiekoordinatorer, monitorer och datamanagers.

Kontakt

Johanna Vernersson chefsjuksköterska
Jeffrey Yachnin sektionschef/medicinskt ansvarig