Elektronisk beställning, Övrigt

Elektronisk beställning av patientanvisningar, nummeretiketter, provpåsar med mera.

Patientanvisningar och broschyrer

Patientanvisningarna går att skriva ut från direkt från Patientanvisningar. Där finns även vissa anvisningar för feces och urin på andra språk.

Broschyren, Välkommen till oss för provtagning, innehåller information om adresser, telefonnummer och öppettider till provtagningscentraler och närvårdslaboratorier som utför provtagning inom Storstockholm. Skriv ut broschyren direkt (se nedan)

Våra provtagningsenheter

Formulär för beställning av övrigt materiel

Fyll i din beställarinformation, kombikakod och antal som önskas


Broschyrer, block och etikett för blodsmitta
Patientanvisningar, maximalt 2 stycken/anvisning
Nummeretiketter för märkning av remisser och rör
Transporthylsor och plomberingar
Förfrankerade vadderade påsar för provskickning