Beställning av provtagningsmateriel

Beställningsformulär för elektronisk beställning för provtagningsmateriel till Klinisk mikrobiologi och vissa produkter till Klinisk kemi, Klinisk farmakologi och Klinisk genetik.

Produkterna i listan kan beställas av Karolinska Universitetslaboratoriets kunder. Kostnadsfritt om inget annat anges i produktlistan.

Produktlista för  provtagningsmateriel

Fyll i dina beställaruppgifter, kombikakod och antal stycken av provtagningsmateriel som önskas.


Fyll i antal av önskat provtagningsmateriel
Provtagningsmateriel för Klinisk kemi
Transporthylsor
Provtagningsmateriel till Klinisk farmakologi
Provtagningsmateriel till Klinisk genetik