Anmälan till webbutiken

Anmäl dig här för att få inloggning till Karolinska universitetslaboratoriets webbutik för beställning av provtagningsmateriel, etiketter, remisser och övrigt materiel samt substrat och kemiska lösningar.


Ange ett användarnamn, i e-post format (ej å, ä eller ö), som blir er enhets inloggning i webbshoppen. Använd gärna er enhets gemensamma e-post adress, funktionsbrevlåda, eller ett påhittat namn som innehåller ett @. Exempel, mottagningxxx@bestallning.se