Provtagningsmateriel

Bilder och beställningsblanketter för provtagningsmateriel, inklusive elektroniska beställningar.

Bilder på provtagningsmateriel

Bilder på rör och burkar är indelat i grupper beroende på innehåll, typ av provtagning och användningsområde.

Rör, pinnar, burkar och stabiliseringskit för provtagning

Beställning av provtagningsmateriel

Provtagningsmateriel till mikrobiologi, patologi/cytologi och vissa andra materiel kan beställas elektroniskt eller på rekvisitionsblanketter. Övrigt materiel beställs från MediCarrier eller annan lokal leverantör. 

Elektronisk beställning för provtagningsmateriel och övrigt

Rekvisitionsblanketter för provtagningsmateriel och övrigt

Drogtester

 Skicka eller faxa in din beställning

Remiss- och materielutlämningen, S31

Karolinska Universitetslaboratoriet
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm

E-post: Remiss- och materielutlämningen
Fax: 08-585-811 75
Telefon: 08-585 811 16