Patientanvisningar för fecesprov översatta till andra språk

Anvisningar på engelska finns om provtagning för vissa mikrobiologiska analyser.

Arabiska

Engelska

Finska

Franska

Grekiska

Persiska

Serbiska

Somaliska

Spanska

Turkiska

Översättningar på andra patientanvisningar är under utarbetande.