Beställa extra provtransport

Vid behov av extra transport beställs den av Karolinska Universitetslaboratoriet eller av vårdgivare.

Transporten betalas av den vårdgivare som begär transporten. Kontakta MediCarrier transport, telefon 08- 123 128 00 för upplysning om priser och transportturer.

  • Normaltur: Transporten påbörjas inom tre timmar och levereras därefter inom rimlig tid (ca 1 timme, dvs totaltid för leverans upp till 4 timmar).
  • Förtur: Transporten påbörjas inom en timme och levereras därefter inom rimlig tid (ca 1 timme, dvs totaltid för leverans upp till 2 timmar).
  • Förtur express: Transporten påbörjas inom 30 minuter och levereras direkt.
  • Akut transport (blåljus och siren): Transport som kräver fri väg, inställelsetid hos beställaren är 15 minuter. Fri väg ordineras av läkare, som i de flesta fall är patientens behandlande läkare. Ordinerande läkares namn ska dokumenteras.
  • Tidspassning: Transport påbörjas på angiven tid av beställaren och levereras direkt.