Packning och transport

Hur du placerar och packar prover inför transport med olika transportalternativ på vardagar och helger. Här beskrivs också hantering av kylda och frysta prover samt prover som ska skickas med post.

Placera prover i provrörsställ

 • Börja alltid placera rör till pappersremisser längst bak till vänster i provrörsstället.
 • Fortsätt packa från vänster till höger, bakifrån och framåt.
 • Lägg remisser i en plastficka.
 • Rör med elektronisk beställning placeras för sig.
 • Akuta prover placeras alltid längst fram till höger i provrörsstället. Eventuella remisser till dessa prover ska alltid ligga längst fram i plastfickan med remisser.

Övriga prover som inte kan placeras i provrörsstället, till exempel feces- och sputumburkar, ska placeras bredvid. Om en remiss har flera prover ska dessa hållas ihop med gummisnodd eller läggas tillsammans i en plastpåse. Glas med utstryk måste torka innan de placeras i transportask för objektglas, annars kan cellerna skadas. Formalinfixerade preparat måste alltid ligga i en väl tillsluten plastpåse för att inte skada andra prover i lådan.
Vätskebaserade cellprovskontroller (ThinPrep), packas i en egen låda.

Packa transportlåda

 1. Placera en stor plastpåse som inre emballage i lådan.
 2. Lägg ett lager absorberande material i botten av påsen som ska kunna suga upp läckage av hela provvolymen.
 3. Placera provrörsstället och övriga prover i plastpåsen.
 4. Förslut plastpåsen med klämma nära proverna så de står kvar i stället om provlådan skulle välta.
 5. Lägg plastfickan med remisser utanför plastpåsen.

För mer information se Folkhälsomyndighetens anvisning Packa Provet Rätt (FOLK6224).

Prover som kräver kyltransport

Placera en frysklamp i lådans botten utanför plastpåsen. Ställ påsen på frysklampen, provrörsställets frigolit isolerar så proverna inte blir för kalla.

Frysta prover

Använd särskild frysbehållare med separat ytterhölje av frigolit. I lådan ska frysbehållaren placeras utanför plastpåsen med de övriga proverna. Frigoliten är viktig för att de övriga proverna inte ska kylas ned.

Beställ frysbehållaren från Kundtjänst Karolinska Universitetslaboratoriet, telefon 08-517 719 99.

Packning av prover till Klinisk Patologi/Cytologi

Transportlåda som är märkt till Pat/Cyt får endast innehålla prover till Patologen.

Hur du packar transportlådan

Plombera transportlåda

Plombering visar att lådan innehåller prover och att ingen obehörig har öppnat den under transporten.

 • Använd rosa plombering för lådor som innehåller akuta prover.
 • Använd vit plombering för övriga lådor.
 • Låda utan plombering betyder att det är en låda utan prover.

Plombera transportlådan. Dra åt plomberingen, lämna cirka en centimeter så att den går att klippa av vid ankomst.

Om transportlådan

Använd transportlådor inköpta av Karolinska Universitetslaboratoriet. De är stöttåliga och har en stängning som inte går upp oavsiktligt. Transportlådan ska vara tydligt märkt med texten UN 3373 Biologiskt ämne kategori B. Transportlådor finns i två storlekar. Vilken som används beror på provmängd.

Trasiga lådor - utbyte

Skicka den trasiga lådan till Karolinska Universitetslaboratoriet, Remiss- och materielutlämningen LNP S31, Karolinska Huddinge. Lägg adressbrickan i lådan med ett meddelande om att ny låda önskas.

För frågor gällande transport av prover samt för beställning av extra transportlåda kontakta Kundtjänst

Kundtjänst Telefon 08-517 719 99

Transport av prover

Det finns olika transportalternativ beroende på kund, läge och hur brådskande leveransen är.

Ordinarie transporttur, inom Stockholms läns landsting (SLL)

Kunder till Karolinska Universitetslaboratoriet kan få prover hämtade utan kostnad. För att få provtransport krävs i medeltal mer än 7 prover per angöring. Proverna skickas i speciell transportlåda. Kontakta Kundsektionen för mer information.

Transport av prover under lördag, söndag och helgdag

Brådskande prover som måste komma fram snabbt till laboratoriet. För leveransadress till analyserande laboratorium, kontakta Kundtjänst Karolinska Universitetslaboratoriet, telefon 08-517 719 99 och följ instruktioner via knappval. Kontakta budfirma med lördags- och helgutdelning, transportören behöver mottagande laboratoriums leveransadress och telefonnummer.

Inlämning av prover

Provtagningsenheter i Öppenvården

Prov för vidare transport till centrallaboratorierna kan lämnas in på någon av Karolinska Universitetslaboratoriets  provtagningsenheter.

Provinlämningen/laboratorium på sjukhus

På Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge respektive Solna finns provinlämningar som tar emot prover. För provinlämning på övriga sjukhus och enheter sker det till respektive lokalt laboratorium tillhörande Karolinska Universitetslaboratoriet.

 • Akutprov: Lämna proverna direkt till laboratoriepersonal.
 • Prover som transporteras med låda: Laboratoriepersonalen packar upp lådan och lämnar tillbaka den direkt.
 • Övriga prover: Placera proverna i ställ enligt lokala rutiner.
 • Rörpost: På vissa sjukhus kan prover skickas med rörpost enligt lokala anvisningar för respektive sjukhus. Prover, som inte får skickas i rörpost, framgår av respektive Provtagningsanvisning.

Prover som skickas med post

När prover ska skickas med post är det viktigt att förvissa sig om att transporttiden inte blir för lång. Skicka inte prov på fredagar eller dag före helgdag. För hållbarhet, se provtagningsanvisningar.

Provförsändelse ska alltid ha märkning UN3373 och Biologiskt material kategori B.

Förfrankerade provpåsar

För mindre antal prover tillhandahåller Karolinska Universitetslaboratoriet förfrankerade, vadderade provpåsar för postbefordran. Prov som skickas med provpåse måste placeras i transporthylsa.

Beställ provpåsar på Rekvisitionsblankett Övrigt.

Rekvisitionsblankett Övrigt, broschyrer, patientanvisningar med mera

Adress till provinlämningen Huddinge

Provinlämningen C1:72
Karolinska Universitetslaboratoriet
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm

GPS-koordinater

59°13'17.6"N 17°56'12.0"E

Adress till provinlämningen Solna

Provinlämningen L7:00
Karolinska Universitetslaboratoriet
Gävlegatan 66
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
171 64 Solna

GPS-koordinater

59°21'03.2"N 18°01'44.0"E

Packning av frysta prover som ska skickas med post

Frysta prover måste skickas i kolsyreis.

 1. Fyll en frigolitlåda till hälften med kolsyreis.
 2. Lägg proverna i en påse och lägg påsen på kolsyreisen.
 3. Fyll upp lådan med kolsyreis, lägg ett absorberande material överst och tejpa igen locket.
 4. Lägg frigolitlådan i en kartong. 
 5. Lägg remisserna till proverna i en plastficka eller en plastpåse mellan frigoliten och kartongen.
 6. Lägg en lapp med avsändarens kontaktuppgifter bland remisserna så att vi lättare kan ta kontakt med er om något inte skulle stämma i lådan.
 7. Tejpa ihop kartongen och märk den tydligt med mottagaradress och rätt etiketter enligt "Packa provet rätt" Folkhälsomyndighetens dokument om packning av prov.

Instruktion "Packa provet rätt"

Transport av prover utanför Stockholms läns landsting

För brådskande prover som inte kan postas eller gå med ordinarie tur, ta kontakt med lämplig budfirma. För att få en leveransadress till analyserande laboratorium kontakta  Kundtjänst Karolinska Universitetslaboratoriet, telefonnummer 08-517 719 99 (öppet kl. 07:30-17:00, övrig tid hänvisas du via knappval till de kliniker som har öppet jourtid). Budfirman behöver mottagarens adress och telefonnummer.