Verksamhetschefer

CMMS (Centrum för medfödda metabola sjukdomar)

Anna Wedell
E-post: Anna Wedell

Klinisk farmakologi

Marja-Liisa Dahl
E-post: Marja-Liisa Dahl

Klinisk genetik

Magnus Nordenskjöld
E-post: Magnus Nordenskjöld

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Maria Matl
E-post: maria.matl@karolinska.se

Klinisk kemi

Margareta Sten Linder
E-post: Margareta Sten Linder

Laboratoriet för närvård och preanalys

Laura Goobar Larsson
E-post: Laura Goobar Larsson

Klinisk mikrobiologi

Tobias Allander
E-post: Tobias Allander

Klinisk patologi/cytologi

Mikael Björnstedt
E-post: Mikael Björnstedt