Du som förälder är med och formar vården

På Karolinska universitetssjukhuset är föräldrarnas önskemål avgörande för hur vården utformas. Du och din familj känner er nyfödda familjemedlem allra bäst. En stor del av omhändertagandet av barnet står du och din partner själva för. Men vår personal finns alltid nära till hands för stöd och hjälp.

Dagen på neonatalavdelningen

När ditt barn vårdas hos oss får ni kontaktpersoner i form av planeringsansvariga sjuksköterskor samt barn- eller undersköterskor.

Planeringsansvarig läkare ansvarar för ronden och du som förälder är välkommen att delta. Ronden startar kl. 09.00, men exakt vilken tid de kommer till ert barn är svårt att säga. På helgerna är det jourbemanning och färre läkare. Läkarronden har då ingen fast tid och ni får information om vad som beslutats och planerats efter ronden.

Det fungerar oftast bra att lägga upp en plan för dagen, men ibland vill barnet vända sig, byta blöja, osv. tidigare än planerat.

När du som förälder befinner dig på någon av våra vårdavdelningar är det bra om du berättar för personalen när du lämnar ditt barn och vilken tid du planerar att vara tillbaka. Då kan ni tillsammans planera när ert barn ska skötas om nästa gång.

Besök av anhöriga

Syskon, nära anhöriga eller andra personer som är viktiga för er familj är välkomna att besöka barnet efter överenskommelse med tjänstgörande personal. Bedömning görs utifrån barnets behov av lugn, vila och aktiviteter på vårdrummet. Antalet personer förutom mamma och pappa begränsas till två personer per tillfälle. Längden på besöket bestäms tillsammans med tjänstgörande personal. Andra barn än syskon får inte besöka det sjuka eller för tidigt födda barnet.

Barnens infektionskänslighet gör att det är mycket viktigt att de som vill besöka barnet inte har några tecken på pågående infektion, såsom exempelvis feber, halsirratation, nästäppa eller hosta. Rådgör därför atlltid med tjänstgörande sjuksköterska när det är möjligt för era närstående att komma på besök.

Ta gärna foton eller film på ert barn och visa gärna dagboken som ert barn på avdelningen för era närstående. Om barnet har syskon hemma kan det vara viktigt för dem att rita teckningar och/eller skicka med något som deras nya lilla syskon kan ha vid sin plats på rummet.

Amning och bröstmjölk

Den bästa näringen för ditt barn är bröstmjölk. Vi använder både din egen och donerad bröstmjölk. På våra avdelningar har vi nutritionsrum där dietister bereder och säkerställer näringsinnehållet i maten.

De första dropparna bröstmjölk är väldigt nyttiga. De innehåller mängder med proteiner, vitaminer och fett. Det första steget för att få igång mjölkproduktionen är att stimulera brösten regelbundet. Börja så tidigt som möjligt efter förlossningen. Om ditt barn ännu inte kan ta emot någon mat så kan bröstmjölken frysas och sparas tills det är dags för barnet att börja få mat.

De första dropparna bröstmjölk kan du handmjölka ut och ge till barnet som smakportion. Färsk bröstmjölk direkt i munnen stärker immunförsvaret, det ger även barnet smak och doft, vilket är ett steg på vägen till fungerande amning.

När du märker att mjölken har börjat rinna till behöver du en bröstpump. På avdeningen får du som ammar en bröstpump som är personlig under vårdtiden. Pumpen tar du med dig dit du vill sitta när du pumpar. Det går också bra att låna med en pump hem, prata med personalen.

Den urpumpade mjölken märker du med en etikett som personalen skriver ut åt dig. På etiketten finns ditt barns namn och födelsedata. Du skriver på datum och vilket klockslag du har pumpat ur mjölken. Torka flaskan ren med sprit och ställ den i det kylskåp som är avsett för urpumpad bröstmjölk.

Den minsta flaskan med gult lock använder du innan bröstmjölksproduktionen har kommit igång. Sedan kan du använda de större flaskorna. Aggregat och pumptrattar är engångsartiklar och byts en gång per dygn. Dra gärna upp en liten smakportion till ditt barn varje gång du pumpar.

Den bästa näringen för ditt barn är bröstmjölk. Vi använder både din egen och donerad bröstmjölk. På våra avdelningar har vi nutritionsrum där dietister bereder och säkerställer näringsinnehållet i maten.

Läs om bröstmjölksdonation hos bröstmjölk för livet

Läs mer om modersmjölkscentralen vid Sachsska barnsjukhuset

Stöd för dig som är nybliven förälder

I den omtumlande upplevelsen att bli förälder till ett sjukt nyfött barn kan man behöva samtalsstöd, därför finns kuratorer på avdelningarna. Sjukhuskyrkan kan också vara ett bra stöd för många och finns alltid tillgängliga på sjukhuset.