Intensivvård av nyfödda som föds efter graviditetsvecka 32

På våra intensivvårdsavdelningar i Solna och Huddinge vårdas nyfödda barn som är svårt sjuka. Salarna är specialutformade för att barn och föräldrar ska kunna vara nära varandra - dygnet runt.

Barn som vårdas i intensivvård behöver avancerad övervakning dygnet runt. Det finns hela tiden sjuksköterskor och barnsköterskor hos ditt barn och specialistläkare i närheten. Om ditt barn behöver hjälp med andningen används respirator eller CPAP. Barnet kan vårdas i kuvös, som ger värme och fukt. Mat och mediciner kan ges till ditt barn via olika slangar.

På vår avdelningar i Solna och Huddinge har föräldrarna möjlighet att övernatta i ett enskilt rum på avdelningen. Vi välkomnar dig som är förälder att vara närvarande vid ditt barns vårdplats så stor del av dygnet som möjligt och att och aktivt delta i omvårdnaden av ditt barn.

Vanliga orsaker till behandling i nyföddhetsintensivvård

  • syrebrist i samband med förlossningen
  • svårare andningsstörningar
  • blodförgiftning
  • hjärnhinneinflammation
  • njursvikt
  • ämnesomsättningsrubbningar
  • tarmmissbildningar
  • hjänskador
  • hjärtfel

Du som förälder/vårdnadshavare är med och formar vården

På Karolinska universitetssjukhuset är föräldrarnas önskemål avgörande för hur vården utformas. Du och din familj känner er nyfödda familjemedlem allra bäst. En stor del av omhändertagandet av barnet står du och din partner själva för. Men vår personal finns alltid nära till hands för stöd och hjälp.

När ditt barn vårdas hos oss får ni kontaktpersoner i form av planeringsansvariga sjuksköterskor samt barn- eller undersköterskor. Planeringsansvarig läkare ansvarar för ronden och du som förälder är välkommen att delta.

Amning och bröstmjölk

Den bästa näringen för ditt barn är bröstmjölk. Vi använder både egen och donerad bröstmjölk. På våra avdelningar har vi nutritionsrum där dietister bereder och säkerställer näringsinnehållet i maten.

Läs mer om bröstmjölksdonation hos bröstmjölk för livet

Läs mer om modersmjölkscentralen

Stöd för dig som är nybliven förälder

Barn som vårdas på neonatal familjevård behöver avancerad omvårdnad för att växa och utvecklas på bästa sätt för livslång hälsa. Sjuksköterskor, barnsköterskor och specialistläkare finns hela tiden i närheten.

I den omtumlande upplevelsen att bli förälder till ett sjukt nyfött barn kan man behöva samtalsstöd, därför finns kuratorer på avdelningarna.

Besök av anhöriga

De minsta barnen är mycket känsliga för infektioner och kan bli svårt sjuka av virus och bakterier som är ofarliga för barn och vuxna. Dörför är det viktigt att du som besöker en neonatalavdelning är noggrann med handhygien och tar hänsyn till våra hygienregler.

Anhöriga deltar i patientflödets ledningsarbete

Patientflödets ledningsgrupp har till uppgift att göra vården mer värdefull för patienterna i flödet. Det kan exempelvis ske genom medicinska framsteg eller genom att bemötandet av patienter och anhöriga förbättras.

I varje ledningsgrupp ingår en patient- eller anhörigrepresentant. Denna representant är mycket viktig för att vi ska kunna utveckla vården utifrån patienters och anhörigas upplevelse av vad som är viktigt.

Är du intresserad av att bli anhörigrepresentant i ledningsgruppen för patientflöde nyföddhetsintensivvård? – kontakta patientflödeschef Lars Navér