Vård av nyfödda som föds före graviditetsvecka 32

Barn som föds mellan graviditetsvecka 22 och 32 ingår i patientflödet Mycket för tidigt födda barn på Karolinska universitetssjukhuset. Dessa barn har inte hunnit växa klart i livmodern och behöver därför ofta mycket stöd från sjukvården för att undvika infektioner och framtida funktionshinder.

Hur påverkas mitt barn?

När ett barn föds mycket för tidigt har ännu inte alla kroppens funktioner hunnit utvecklas färdigt. Det innebär att ditt barn kan behöva hjälp med att andas, hålla värmen och få näring. Ditt barn är också extra känsligt för infektioner. Hos en del barn kan även synen påverkas.

Transport från andra sjukhus

Om ditt barn är i behov av specialistvård men föds på ett annat sjukhus än Karolinska, kan vi hämta barnet för vård hos oss. Vi hämtar då barnet med ambulans, ambulansflyg eller helikopter. Specialtränade läkare och sjuksköterskor är alltid närvarande hela vägen vid samtliga transporter av sjuka nyfödda barn.

Du som vårdnadshavare är med och formar vården

På Karolinska universitetssjukhuset är föräldrarnas önskemål avgörande för hur vården utformas. Du och din familj känner er nyfödda familjemedlem bäst. En stor del av omhändertagandet av barnet står du och din partner själva för. Men vår personal finns alltid nära till hands för stöd och hjälp.

När ditt barn vårdas hos oss får ni kontaktpersoner i form av planeringsansvariga sjuksköterskor samt barn- eller undersköterskor. Planeringsansvarig läkare ansvarar för ronden och du som förälder är välkommen att delta.

Amning och bröstmjölk

Den bästa näringen för ditt barn är bröstmjölk. Vi använder både egen och donerad bröstmjölk. På våra avdelningar har vi nutritionsrum där dietister bereder och säkerställer näringsinnehållet i maten.

Läs mer om bröstmjölksdonation hos bröstmjölk för livet

Läs mer om modersmjölkscentralen

Stöd för dig som är nybliven förälder

Barn som vårdas på neonatal familjevård behöver avancerad omvårdnad för att växa och utvecklas på bästa sätt för livslång hälsa. Sjuksköterskor, barnsköterskor och specialistläkare finns hela tiden i närheten.

I den omtumlande upplevelsen att bli förälder till ett sjukt nyfött barn kan man behöva samtalsstöd, därför finns kuratorer på avdelningarna.

Besök av anhöriga

De minsta barnen är mycket känsliga för infektioner och kan bli svårt sjuka av virus och bakterier som är ofarliga för barn och vuxna. Dörför är det viktigt att du som besöker en neonatalavdelning är noggrann med handhygien och tar hänsyn till våra hygienregler.

Anhöriga deltar i patientflödets ledningsarbete

Patientflödets ledningsgrupp har till uppgift att göra vården mer värdefull för patienterna i flödet. Det kan exempelvis ske genom medicinska framsteg eller genom att bemötandet av patienter och anhöriga förbättras.

I varje ledningsgrupp ingår en patient- eller anhörigrepresentant. Denna representant är mycket viktig för att vi ska kunna utveckla vården utifrån patienters och anhörigas upplevelse av vad som är viktigt.

Läs mer:
Mycket för tidigt födda barns nuvarande föräldrarepresentant Karl Rombo berättar om arbetet i ledningsgruppen

Är du intresserad av att bli anhörigrepresentant i ledningsgruppen för patientflöde nyföddhetsintensivvård? – kontakta patientflödeschef Morten Breindahl