Återbesök efter förlossning

Vad händer efter hemgång från förlossningen? Vilka återbesök kan tänkas ske?

Återbesök hos barnmorska på vår BB-mottagning

Erbjuds alla familjer inom barnets första levnadsvecka. Tiden för återbesöket bokas in redan innan du går hem från sjukhuset efter förlossningen.

På BB-mottagningen ger barnmorskan stöd och hjälp med amning/matning av barnet och kontrollerar hur du som mamma och familjen mår i den nya familjesituationen. Barnets vikt, navel och färg kontrolleras. Om inte PKU-prov på barnet redan gjorts erbjuds ni det vid detta tillfälle. Ibland finns även möjlighet att göra hörseltest (OAE) i samband med besöket. Vid behov kontaktar vi läkare/barnläkare

För närvarande finns det ibland möjlighet för dig som gått på barnmorskemottagningen i Upplands Väsby, Sundbyberg, Älvsjö samt Vårby att göra ditt BB-återbesök på samma mottagning. Tala med din barnmorska på BB så bokar hon återbesöket om barnläkaren godkänner det.

Kontakt efter första veckan - oavsett var du födde barn

Barnläkarundersökning

Om ni går hem från sjukhuset innan barnet är 24 timmar gammal gör barnläkaren en andra undersökning på barnet på vår BB-mottagning. Det kan även finnas andra anledningar till att barnläkaren vill undersöka barnet vid flera tillfällen. Barnläkarundersökningen sker i samband med barnmorskebesöket.

Barnmorskemottagning/Mödravårdscentral (MVC)

Kontakta din barnmorskemottagning/MVC efter förlossningen och boka in ett återbesök inom 6 till 8 veckor efter förlossningen. Då finns möjlighet att prata om förlossningen, sex/samlevnad och preventivmedel. Barnmorskan kontrollerar även bäckenbottenmuskulaturen och läkningen efter eventuell bristning.

Fysioterapeut

Om du i samband med förlossningen fick en bristning som involverar hela den externa sfinktern (grad III-IV) kommer du att bli kallad till ett besök hos fysioterapeut på Karolinska sjukhuset i Huddinge cirka 8 veckor efter förlossningen.

Specialistmödravård

I vissa fall kan det behövas ett återbesök till vår specialistmödravård. Du kommer i sådana fall bli kallad dit.

Auroramottagning - samtalsstöd under och efter graviditet

Att känna oro och rädsla inför och efter förlossning är helt normalt. Prata med din barnmorska på mödravårdscentralen om vad just du funderar på. Behöver du ytterligare samtalsstöd kan barnmorskan remittera dig till Auroramottagningen.

Amningsmottagningen AMSAK

AMSAK är en amningsmottagning där du kan träffa barnmorskor med lång erfarenhet och specialistkompetens i amning. Har kan du få specialistvård och stöd. Besöken är gratis. Här kan du läsa mer om AMSAK