Vårt etikarbete

På Karolinska eftersträvar vi ett förhållningssätt där respekt för patienter, närstående, medarbetare och studenter står i fokus. Där professionalism och empati är centrala begrepp och där vi tar ansvar för patientens välbefinnande, vår egen utveckling och våra medarbetares upplevelse av delaktighet och trygghet. Vi prioriterar vårt etikarbete högt.

Vad är etik?

Etik står för den systematiska reflektionen över mänskliga värderingar och handlingar och motiven för dessa. Den etiska reflektionen utmärker sig genom att man försöker ge skäl till varför man handlar som man gör eller varför man valt de värden man valt. Sådana reflektioner aktualiseras till exempel när man har att ta ställning till konflikter mellan olika värden och intressen.
Källa:  Statens medicinsketiska råd

Vår etikpolicy

Karolinska Universitetssjukhusets etikpolicy finns beskrivet i boken " ETIK och konsten att vara medmänniska". Boken har formatet 80x125 mm och kan beställas från Kvalitet och patientsäkerhet

Modell för etisk analys på Karolinska

Kontaktinformation

Är du intresserad av att veta mer och kanske önskar delta i våra etikaktiviteter? Tveka inte att ta kontakt med vår etiksamordnare.