Har du synpunkter på vården?

Det är viktigt att du som är patient känner till vart du kan vända dig om du har synpunkter eller klagomål på vården. Du och dina närståendes synpunkter är också betydelsefulla för framtida patienters skull - för att vi ska kunna säkra och vidareutveckla god vård.

I första hand - kontakta berörd verksamhet

När du eller närstående har frågor, synpunkter eller klagomål rörande vården och servicen hos oss ska du i första hand ta kontakt med berörd verksamhet.

Kontakta Patientvägledaren

Om du har svårt att få kontakt med rätt person eller vill framföra dina synpunkter till någon annan än vårdpersonalen kan du vända dig till Patientvägledaren (tidigare Patientombudsman).

Patientvägledaren fungerar som en länk mellan berörda parter och har tystnadsplikt. Om du önskar kan du vara anonym.

Kontaktvägar

Telefon: 08 - 517 72 670 (Tala in meddelande på telefonsvararen, vi ringer upp dig inom 3 arbetsdagar.)
E-post: patientvagledare.karolinska@sll.se Du blir kontaktad inom 3 arbetsdagar. 
Adress: Patientvägledare, Kvalitet och patientsäkerhet, T5:01, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, 171 76 Stockholm

Fler anmälningsinstanser och kommunal vård

Mer om vilka anmälningsinstanser som finns (Patientnämnden, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), patientförsäkringen Löf, Läkemedelsförsäkringen ) eller vad som gäller vid kommunal vård kan du läsa på 1177 vårdguidens webbplats: Om man inte är nöjd med vården