Vårdgaranti för dig som patient

Vårdgarantin innebär att du inte ska behöva vänta mer än 30 dagar på att få komma på nybesök till oss och att behandling ska påbörjas senast inom 90 dagar efter beslut om behandling.

Om du får vänta längre än så och inte accepterar det, kan du utnyttja din rätt till vårdgaranti. Då kontaktar du Landstingets vårdgarantikansli:

Telefon: 08 - 123 134 00

OBS! Du kontaktar mottagningen direkt om du har frågor om ett redan bokat besök. Telefonnummer till mottagningen står på din kallelse.