Din vård på Karolinska

På denna sida hittar du länkar till sådant du kan behöva veta om vården hos oss. Våra mottagningar, avdelningar och labb finns på flera platser i Stockholm. Var därför noga med att du åker rätt och har förberett dig enligt de eventuella anvisningar du har fått. Kom ihåg att ta med legitimation.

Vad gäller kring din journal

I dina journaler finns din vårdhistoria. Du har rätt att läsa dina journaler, begära kopior av dina egna och/eller anhörigas (då krävs vissa styrkanden). Nästa gång du besöker en vårdgivare kanske du tillfrågas om samtycke att få ta del av din journal, detta är för att dina journaler - om du besökt olika vårdgivare - inte finns samlade någonstans. Läs mer om så kallad sammanhållen journalföring och hur du får tillgång till dina journaler.

Webbredaktör: Emilie Holmstrand