Delar av Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna har flyttat

Delar av Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna inklusive barnakutmottagningen har flyttat till nya lokaler i den nya sjukhusbyggnaden i Solna den 27 november 2016.

Utöver barnakutmottagningen är det främst vården för inneliggande patienter, den slutna vården, som har flyttat till nya sjukhusbyggnaden. En stor del av öppenvården och mottagningsverksamheten stannar kvar i befintliga lokaler.

Hur påverkas du som patient av flytten?

Barnsjukvård inklusive barnakuten bedrivs som vanligt:

All barnsjukvård, inklusive barnakuten, kommer att fortsätta bedrivas precis som idag, oberoende av flytten. Barnakuten handlägger barn med mycket allvarliga sjukdomar och tillstånd och har därför öppet dygnet runt.

Tydlig skyltning när flytten sker:

När flytten sker, skyltas de nya lokalerna tydligt, och hänvisningsskyltning kommer att finnas från de gamla lokalerna till de nya.

Snabbast vård vid akuta besvär som inte är livshotande:

Vid akuta besvär som inte är livshotande kan du få hjälp för ditt barn snabbare om du besöker Vårdcentralen eller Närakuten där du bor. Se mer information på 1177.se. Där finns detaljer om öppettider, vad som ligger närmast där du bor och vilka åkommor som behandlas på respektive akutmottagning.

Information till dig som patient:

De patienter som från slutet av november 2016 ska få planerad vård i den nya sjukhusbyggnaden i Solna kommer att få information om det i god tid, t ex via kallelsen. Du som patient eller närstående kan också alltid hitta aktuell information på vår hemsida, www.karolinska.se

  • Barnsjukvården vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Huddinge berörs inte av flytten.

Barnakutmottagningen