Snabbingångar

De fångar upp patienter med undernäring

Sedan snart två år tillbaka finns det daglig närvaro av en dietist på Karolinska Solnas akutvårdsavdelningar. Det har bidragit till att patienter med undernäring får behandling tidigare. Många patienter som kommer in akut till sjukhus har, utöver sin sjukdom, även undernäring eller risk för undernäring.

Nyheter

Se äldre nyheter